NHUNG & PARTNERS

Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có bắt buộc phải công chứng, chứng thực không?

2022-01-20T17:23:13+07:00

Hiện nay, văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với [...]

Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có bắt buộc phải công chứng, chứng thực không?2022-01-20T17:23:13+07:00

Trình tự công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng

2022-01-19T16:14:03+07:00

Trong thời kỳ hôn nhân vẫn còn tồn tại, vợ chồng có quyền thỏa thuận để chia một phần hay toàn bộ tài sản chung. [...]

Trình tự công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng2022-01-19T16:14:03+07:00

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng

2022-01-19T10:32:42+07:00

1. Khái niệm chế độ tài sản của vợ chồng. Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì có hai chế độ tài sản của [...]

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng2022-01-19T10:32:42+07:00
Go to Top