NHUNG & PARTNERS

Thủ tục mua bán, sang nhượng, đăng bộ sang tên Nhà đất 2024

2024-05-28T13:35:09+07:00

Mua bán, sang nhượng và đăng bộ sang tên nhà đất là những thủ tục cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp [...]

Thủ tục mua bán, sang nhượng, đăng bộ sang tên Nhà đất 20242024-05-28T13:35:09+07:00

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng

2022-01-19T10:32:42+07:00

1. Khái niệm chế độ tài sản của vợ chồng. Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì có hai chế độ tài sản của [...]

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng2022-01-19T10:32:42+07:00
Go to Top