Việc ly hôn có thể xuất phát từ yêu cầu của một trong hai bên. Khi đã mâu thuẫn dẫn tới mức phải ra quyết định ly hôn, hai bên rất khó để có thể ngồi lại để cùng nhau đạt được các thỏa thuận về tài sản và phân chia nghĩa vụ tài sản nên rất dễ xảy ra các tranh chấp liên quan tới những vấn đề này. Vậy phải giải quyết như thế nào về tài sản và nghĩa vụ tài sản khi ly hôn? Công ty TNHH Nhung & Cộng sự xin cung cấp cho Quý khách hàng bài tư vấn một số điểm cơ bản về vấn đề này như sau:

Xác định tài sản sẽ phân chia

Những tài sản được tạo lập trong thời kì hôn nhân như tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động của vợ chồng, thu nhập đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc tặng cho chung, tài sản riêng của vợ chồng được thỏa thuận nhập vào tài sản chung, quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung vợ chồng.

Khi ly hôn, chỉ tài sản chung mới thực hiện phân chia theo thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án, tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

Trường hợp tài sản phải đăng ký quyền sở hữu nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì khi có tranh chấp vẫn được xem là tài sản chung vợ chồng, bên nào cho đó là tài sản thuộc sở hữu riêng của mình thì có nghĩa vụ chứng minh để Tòa án xem xét giải quyết.

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định nguyên tắc được áp dụng đầu tiên khi giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn là giải quyết theo thỏa thuận của các bên, nếu không thỏa thuận được hoặc thỏa thuận không rõ ràng, không đầy đủ thì Tòa án sẽ giải quyết theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự.

Nguồn ảnh: Internet

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì phải chia theo giá trị và được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng: là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng;
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn;
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho người đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; người đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. (Ví dụ: Vợ chồng có tài sản chung là một chiếc ô tô trị giá 400 triệu đồng người chồng đang sử dụng để chạy xe taxi thì khi ly hôn, Tòa án sẽ xem xét giao xe cho người chồng để chồng tiếp tục kinh doanh, tạo thu nhập đồng thời yêu cầu người chồng thanh toán cho vợ 200 triệu tương ứng với một nửa giá trị chiếc ô tô). Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự;
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn như: có hành vi bạo lực gia đình, ngoại tình, không quan tâm tới gia đình, không dạy dỗ con cái, phá tán tài sản (đánh bạc, cá cược…),…

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó trừ trường hợp đã nhập vào tài sản chung.

Tài sản có sự sát nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung thì người nhận tài sản phải thanh toán lại cho người kia phần giá trị mà người kia đóng góp vào tài sản đó, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình vợ hoặc gia đình chồng nếu không xác định được phần cụ thể phần tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình thì căn cứ vào công sức đóng góp mà vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản.

Nguyên tắc chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

Trường hợp có tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ về tài sản thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo các quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014, cụ thể:

– Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với:

+ Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

+ Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

+ Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

+ Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

+ Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan.

– Vợ, chồng tự chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ riêng về tài sản sau:

+ Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

+ Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng để phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình;

+ Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

+ Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

Trên đây là bài viết tư vấn của Công ty TNHH Nhung & Cộng sự về các vấn đề liên quan tới việc giải quyết tài sản và nghĩa vụ tài sản khi ly hôn. Nếu còn bất cứ băn khoăn hay thắc mắc nào khác liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn về vấn đề của bạn.

Thông tin liên hệ:

  • Hotline: 0906040745
  • Fanpage: Công ty Luật TNHH Nhung & Cộng sự
  • Email: luatsuthachhuynhnhung@gmail.com

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ chuẩn bị hồ sơ ly hôn và nhận ủy quyền tham gia quá trình giải quyết việc, vụ việc ly hôn theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ thông tin mà bạn đã cung cấp để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng.