1. Khái niệm tách thửa, hợp thửa nhà đất
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật đất đai 2013, thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.
Tách thửa là việc phân chia về quyền sử dụng đất trên một thửa đất từ người đứng tên trên Giấy chứng nhận cho một hoặc nhiều người khác.
Hợp thửa là việc gộp các quyền sử dụng đất đối với các thửa đất liền kề của một chủ sử dụng thành một quyền sử dụng đất chung cho các thửa đất.

2. Điều kiện để tách thửa, hợp thửa nhà đất
a. Điều kiện để tách thửa
– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Đất không có tranh chấp;
– Đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
– Đất còn thời hạn sử dụng;
– Thửa đất đáp ứng các điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu để tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
b. Điều kiện để hợp thửa
– Các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng đất;
– Các thửa đất phải liền kề nhau;
– Phần diện tích đất sau khi hợp lại không được vượt hạn mức theo quy định.

3. Thủ tục tách thửa, hợp khối nhà đất

Bước 1: Nộp hồ sơ
Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa tại Văn phòng đăng ký đất đai; đối với nơi đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa. Hộ gia đình, cá nhân có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Hồ sơ bao gồm:
– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa;
– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
– Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Bước 2: Xử lý và giải quyết yêu cầu
Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa; Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 3: Trả kết quả
Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Hãy gọi ngay Luật sư của Công ty Luật TNHH Nhung và Cộng sự 0908823850 – 0906040745. Với kinh nghiệm làm việc tại Tòa án, đội ngũ Luật sư của chúng tôi sẽ đưa ra những ý kiến tư vấn, giải pháp thiết thực và hiệu quả, thời gian giải quyết tranh chấp sẽ rút ngắn hơn.