Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Nhung và Cộng sự  tư vấn pháp luật liên quan, đại diện cho khách hàng thành lập doanh nghiệp. Khách có nhu cầu tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại (0908823850 – 0906040745)để được tư vấn miễn phí qua điện thoại.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(do người đại diện theo pháp luật ký);

2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên);

3- Danh sách thành viên;

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

4.2- Nếu thành viên là tổ chức:

– Quyết định thành lập;Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

8- Bìa hồ sơ(bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Số bộ hồ sơ phải nộp:01 bộ

Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);

2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập);

3- Danh sách cổ đông sáng lập;

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

4.2- Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:

– Quyết định thành lập;Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).

5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

– Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng

* Dịch vụ của Công ty Luật TNHH Nhung và Cộng sự:

– Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp trong nước:

  • Doanh nghiệp tư nhân
  • Công ty TNHH một thành viên là cá nhân
  • Công ty TNHH một thành viên là tổ chức
  • Công ty TNHH hai thành viên
  • Công ty Cổ phần
  • Chi nhánh
  • Văn phòng đại diện
  • Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

– Hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh: Thay đổi ngành nghề, Thay đổi tên doanh nghiệp, Thay đổi thành viên, Thay đổi vốn kinh doanh, Thay đổi trụ sở, Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hãy gọi ngay Luật sư của Công ty Luật TNHH Nhung và Cộng sự (0908823850 – 0906040745). Với kinh nghiệm làm việc Luật sư của chúng tôi sẽ đưa ra những ý kiến tư vấn, giải pháp thiết thực và hiệu quả, thời gian thành lập doanh nghiệp sẽ rút ngắn hơn.