1. Thế chấp quyền sử dụng đất là gì?
Thế chấp tài sản là việc một bên (gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (gọi là bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ hoặc các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữa tài sản thế chấp.
Thế chấp quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và không giao quyền sử dụng đất cho bên kia. Bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp.

2. Điều kiện để được thế chấp quyền sử dụng đất
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:
– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Đất không có tranh chấp;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
– Trong thời hạn sử dụng đất.
Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 còn quy định trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

3. Thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất
Bước 1: Công chứng hợp đồng thế chấp
Các bên lập hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và thực hiện công chứng hợp đồng tại Văn phòng công chứng.

Bước 2: Nộp hồ sơ
Sau khi công chứng hợp đồng thế chấp, nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ bao gồm:
– Phiếu yêu cầu đăng ký;
– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất;
– Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ
Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

Bước 3: Trả kết quả
Văn phòng đăng ký đất đai trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc thế chấp quyền sử dụng đất được ghi rõ tại trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Hãy gọi ngay Luật sư của Công ty Luật TNHH Nhung và Cộng sự 0908823850 – 0906040745. Với kinh nghiệm làm việc tại Tòa án, đội ngũ Luật sư của chúng tôi sẽ đưa ra những ý kiến tư vấn, giải pháp thiết thực và hiệu quả, thời gian giải quyết tranh chấp sẽ rút ngắn hơn.